100+
de voluntari

1.001.529
porții livrate

500+ tone
de alimente

POVESTEA NOASTRĂ

De unde a pornit conceptul de Social Food

“Când eram copil, pe la 5-6-7 ani, mă întrebam des de ce ne mai naștem dacă tot trebuie să murim. Apoi, prins cu școala, am uitat întrebarea asta până după 20 de ani, când s-a întors la mine însoțită de multe altele, toate legate de umanitate, de omenire, omenie, condiția omului și toate posibilitățile minunate care sunt oferite de această stare a vieții, în particular. Aș putea spune că toată viața (mea) e marcată de preocuparea de a fi om și de aplicațiile care derivă de aici.”

Cu ce ne ocupăm

Ajutăm persoanele
mai puțin norocoase

01

MASE CALDE

Preparăm și gătim mâncare caldă în bucătăria noastră sau în colaborare cu alte bucătării, restaurante și cantine.

02

obținem resurse

Identificăm surse de finanțare, de materie primă. Colectăm ingredientele necesare pentru gătirea hranei calde.

03

un sistem eficient de livrare

Livrăm mâncarea caldă către beneficiari prin intermediul unui sistem bine pus la punct de livrare, cât și prin intermediul partenerilor de distribuție.

04

evaluăm activitățile

Monitorizăm și evăluam activitățile, fluxurile, pentru a evalua impactul și a îmbunătăți continuu procesele.

05

Formăm noi bucătari

Organizăm cursuri de formare bucătari pentru persoanele nevoiașe, cu scopul de a le oferi oportunități de a învăța meserii din care să se suțină ulterior.

06

derluăm programe educative

Milităm și derulăm programe educative, de sensibilizare și de constientizare a opiniei publice, pentru reducerea risipei alimentare.

07

Dezvoltăm parteneriate

Derulăm și dezvoltăm parteneriate cu alte organizații și instituții publice pentru a extinde și maximiza impactul proiectelor Black Sea FooDignity.

08

susținem beneficiarii

Susținem beneficiarii prin intermediul programelor de inserție socială (ajutor material echivalent în hrană, programe de conversie, consiliere vocațională).

Cine beneficiază

Redăm speranță prin hrana caldă

Beneficiarii proiectului și ai programelor derulate de SocialFood sunt persoanele lipsite de resurse financiare, de perspective sociale ce se confruntă cu grave dificultăți în a-și asigura alimentația elementară și care NU beneficiază de siguranța mesei calde:

  • persoane vulnerabile din diferite motive, cum ar fi: vârsta și/sau dizabilitatea;
  • categorii de persoane ce se confruntă cu dificultăți în a se integra în societate din cauza diferențelor culturale sau a altor bariere (etnie, bariere de limbă);
  • persoane afectate de situații precum: război, catastrofe naturale sau alte situații de criză;
  • persoane fără adăpost sau ce locuiesc în centre de urgență ori asistență socială;
  • persoane care se confruntă cu sărăcie extremă și care au dificultăți în a-și asigura alimentația;
  • persoane care au dificultăți în a-și asigura un loc de muncă, șomeri, care prezintă dificultăți de învățare sau care au nevoie de inserție socială.
Cum reușim să facem asta

Arhitecți al emoțiilor și al schimbării sociale

Acționăm folosind experiența comună înglobată la nivelul organizației, cât și pe cea a fiecărui membru sau voluntar. Derulăm împreună proiectele umanitare pe plan local, regional și lucrăm la extinderea acestora la nivel național.

Colaborăm cu instituții și cu alte organizații non-guvernamentale pe plan local, cât și internațional pentru a identifica eficient nevoile comunităților vulnerabile si a ajuta acolo unde este cea mai mare nevoie.Ne bazăm complet – și ne mândrim! – pe, și cu o echipă de voluntari pasionați, dedicați si tenace pentru a ne atinge obiectivele.

Colegii noștri sunt angrenați în toate aspectele proiectelor, de la planificare și logistică, preparare, până la livrarea hranei calde. Ei sunt, de asemenea, implicați în activități de educație și sunt promotorii cauzei noastre.

Contactează-ne

Îți răspundem în foarte scurt timp. Uneori, chiar pe loc.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.